SỰ KIỆN CÔNG TY 2017-11-14T04:06:18+00:00
Cách sử dụng nến

HÌNH ẢNH THAM GIA SỰ KIỆN CỦA NẾN NGUYÊN QUANG MINH

Lễ cầu bình an tại chùa hòa phúc Hà nội

Lễ cầu siêu tại nghĩa trang côn đào

Đàn lễ cầu hòa bình tại nghệ an

HÌNH SỰ KIỆN VIỆT LÀO

Hình ảnh sản phẩm hủ nến jar của công ty tại Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại Nghĩa trang Quốc tế Việt -Lào.

Tham gia hội chợ văn hóa phẩm phật giáo

tham gia hội chợ văn hóa phẩm phật giáo